Aanvraag indienen

Het secretariaat van het Opvolgingsbureau is gevestigd bij de Ombudsman van de Verzekeringen. U kan met uw aanvraag terecht in een specifieke cel van deze Ombudsdienst. Opdat uw aanvraag volledig is en het onderzoek kan gestart worden, moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

  • Voorstel van de verzekeraar
  • Akkoordverklaring (Dit origineel document moet met de post worden overgemaakt):
    • Akkoordverklaring tot inzage van uw medisch dossier bij de verzekeraar.
    • Akkoordverklaring contact kadaster.
    • Indien u niet de kandidaat-verzekerde bent, een volmacht van de kandidaat-verzekerde, waaruit blijkt dat u kan handelen in naam van deze kandidaat-verzekerde.

Een aanvraag moet steeds schriftelijk gebeuren. U kan deze op verschillende manieren bezorgen:

via een Contactformulier

U wordt verzocht de velden met een * in te vullen

 

 
Ik bezorg de originele akkoordverklaring via de post op het volgend adres: Opvolgingsbureau voor de Tarifering Schuldsaldoverzekering, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

“De gegevens die u via het aanvraagformulier bezorgt, worden uitsluitend voor de behandeling van uw aanvraag gebruikt. Onder geen enkel beding worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden. Overeenkomstig de wetgeving rond de privacybescherming kan u kennis nemen van deze gegevens, en ze zo nodig laten verbeteren of schrappen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Meer informatie vindt u op de Privacypagina.”via fax naar

+32 (2) 547 59 75

via gewone brief naar

Opvolgingsbureau voor de Tarifering
Schuldsaldoverzekering
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

Indien u nog vragen heeft, kan u het secretariaat van het Opvolgingsbureau ook telefonisch bereiken op + 32 (2) 547 57 70. 

 


 


Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering


de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

  T  +32 (2) 547 57 70
F  +32 (2) 547 59 75
info@opvolgingsbureau.be
Privacy Policy - Cookie Policy